Raport roczny 2014

PRZEWIŃ ABY CZYTAĆ DALEJ
Scroll

Jeden z największych producentów surowców w Polsce

GRUPA

Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych oraz wiodącym europejskim producentem polistyrenu do spieniania. Firma dostarcza zaawansowane technologicznie produkty najwyższej jakości.

Podsumowanie Roku

Grupa dysponuje szeroką i zróżnicowaną bazą klientów z rozmaitych branż, w tym w szczególności z sektora motoryzacyjnego, budowlanego i opakowań, których udział w wielkości sprzedaży za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. wynosił odpowiednio ok. 38,2%, 30,6% oraz 11,3%.

Czytaj więcej

Nasze nagrody i osiągnięcia

Stabilne wyniki finansowe

Przychody

w mln PLN4 618.8

EBIT

w mln PLN479.6

EBITDA

w mln PLN635.8

Zysk netto

w mln PLN356.9

Stale podążamy ścieżką rozwoju

Strategia

Strategia wzrostu wartości Grupy realizowana przez Zarząd Spółki zakłada umocnienie pozycji grupy w podstawowych obszarach biznesowych, jakie stanowią produkcja kauczuków syntetycznych, polistyrenów, dyspersji i klejów oraz środków ochrony roślin.

Spółka zamierza osiągnąć ten cel między innymi poprzez inwestycje produkcyjne i kapitałowe.

Strategia Grupy zakłada podczas procesu rozwoju utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia. Wskaźnik: dług netto/EBITDA maksymalnie powinien wynosić 2,5.

Czytaj więcej    >

Zdolność Grupy do realizacji strategii biznesowych uzależniona jest od:

  • zdolności do zbycia określonych podmiotów
  • finansowania działalności i rozwijania produktów
  • utrzymania efektywnej działalności produkcyjnej o wysokiej jakości
  • reagowania na zmiany w otoczeniu konkurencyjnym i regulacyjny
  • dostępu do surowców o wysokiej jakości

Ład Korporacyjny

Stosujemy się do kodeksu dobrych praktyk spółek gotowanych na GPW.

Poznaj Zarząd    >

Rada Nadzorcza    >

Pożyteczne linki